POLYPAL OIL – All-round slang voor terminals

Voor de bodembelading van tankwagens met diesel, huisbrandolie en andere brandstoffen worden meestal slangassemblages in DN100 gebruikt. Al decennia lang is de Elaflex “Gelbring” TW slang de maatstaf voor deze toepassing.

De producten die de raffinaderijen produceren worden echter alsmaar complexer, met de bedoeling milieuvriendelijker en performantere brandstoffen op de markt te brengen. Zo worden steeds nieuwe mengsels met nieuwe aromaten en additieven geproduceerd. Soms hebben deze nieuwe mengsels een negatieve invloed op de levensduur van standaard slangen.

Deze situatie vraagt om een nieuwe laad- en losslang. Na verschillende jaren getest te zijn “in the field”, bevelen wij het nieuwe slangtype POLYPAL OIL aan als bottom-loading slang voor brandstoffen en als all-round slang voor alle producten op de terminal.

Dankzij de universeel bestendige, elektrisch geleidende UPE binnenwand is de POLYPAL OIL geschikt voor alle olieprodukten, aromaten en benzine-additieven. De slang is dusdanig geconstrueerd, dat er slechts een heel geringe permeatie doorheen de wand van vluchtige benzinecomponenten optreedt. De chloropreen buitenwand is bovendien oliebestendig.

Further details: Elaflex Information 9.18 E and Catalogue page PAL01

Online configuration of POLYPAL OIL hose assemblies: Hose Configurator