Duurzaam ondernemen

Door de aanhoudende globalistie en verdere verstedelijking van onze maatschappij, wordt mobiliteit alsmaar belangrijker.

Elaflex, in haar hoedanigheid van wereldwijde systeemleverancier voor gas- en vloeistoftransport, maakt deel uit van deze mobiliteitsketen. Als familieonderneming met een geschiedenis die meer dan 100 jaar teruggaat, zijn we er van overtuigd dat we door voortdurend onze verantwoordelijkheid op te nemen en vooruitziend te handelen, we een relevante bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren en succesvol kunnen zijn in de toekomst.

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid staan centraal in onze waarden en strategie. Onze passie en vastberadenheid om een economische en milieuvriendelijke aanpak te hanteren die onze planeet en maatschappij ten goede komt, was nooit groter. Voldoen aan de regelgeving en wettelijke verplichtingen is één zaak, maar Elaflex gaat altijd een stap verder.